TOPPERS - XII

2018-19

PRASHASTI VARSHNEY
97.4 % (COMMERCE)

SRISHTI PARIHAR
97 % (SCIENCE)

YUGAL KHANDELWAL
96.6 %(SCIENCE)

SALONI GUPTA
95.8 % (SCIENCE)

HARSH PRATAP SINGH
95.2 % (SCIENCE)

PRASHANT SHROTRIYA
94.2 % (SCIENCE)

VISHAL KAUSHIK
94 % (SCIENCE)

VARUN KUMAR
93.4 % (SCIENCE)

SACHIN GUPTA
93.2 % (SCIENCE)

GAURANG SHARMA
92.2 % (COMMERCE)

ARCHIT AGRAWAL
92 % (SCIENCE)

MOHAK SHARMA
92 % (SCIENCE)

JAY GARG
91.8 % (SCIENCE)

PIYUSH NIGAM
91.8 % (SCIENCE)

POONAM VARSHNEY
91.6 % (SCIENCE)

KASHISH JAIN
91.4 % (SCIENCE)

DURGESH VERMA
91.4 % (SCIENCE)

LALIT KUMAR HALCHAL
91.4 % (SCIENCE)

MONISHA SINGH
91.2 % (SCIENCE)

DIPTI SINGH
91 % (SCIENCE)

TANISHA AGRAWAL
90.4 % (COMMERCE)

MRIDUL SAPARIA
90.4 % (COMMERCE)

GARGI AGRAWAL
90.2 % (COMMERCE)

DIKSHA AGRAWAL
90 % (SCIENCE)
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15