TOPPERS - X

2017-18

HARSHIT MAHERE
96.2%


VARUN SHARMA
96%


BHUMIKA AGRAWAL
95%


KRISHNA SHARMA
94.6%


MODIT AGRAWAL
94.6%


PRABHAT UPADHYAY
94.6%


PRACHI CHAUHAN
94%


SHREYANSH CHAUDHARY
94%


AISHWARYA SINGH
93.6%


KRITIKA TRIPATHI
92.8%


ISHAAN JAIN
92.8%


KRIHAN KANT AGRAWAL
92.8%


TUSHAR SHARMA
92.4%


YASH PUNDHIR
92.4%


VIKARAM SINGH
92.4%


MOHAMMAD TALIB TAHZEEB
92%


LAKSHYA AGRAWAL
92%


POONAM
92%


ANSHUL AGRAWAL
91.8%


SHUBH GARG
91.8%


VISHESH AGRAWAL
91.8%


PALAK ANDHIWAL
91%


PRIYANSHU NIRALA
91%


PRAKRITI SINGH
90.6%


RAGHAV VARSHNEY
90.6%


ARYA AGRAWAL
90.4%


SOMIYA AGRAWAL
90.2%


ARIHANT JAIN
90.2%


SWAPNIKA AGRAWAL
90%

2016-17
2015-16
2014-15